KATALOGAS
UAB „Butanas“
Švitrigailos g. 40C
LT-03209 Vilnius
Įm. kodas 121327141
PVM kodas LT213271410
Tel. 8 695 88755
El. paštas info@butanas.lt

Vieta žemėlapyje
Darbo laikas: I-IV 9:00-18.00
V 9:00-17:00
VI 9.00-14.00
Instrukcija

 

DUJINIO ŠILDYTUVO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA


BUITINIS PATALPŲ ŠILDYTUVAS BE DŪMTRAUKIO


ŠIO PRIETAISO APSAUGINĖ SISTEMA SKIRTA IŠVENGTI GAISRO ARBA NUDEGIMŲ IR JOKIA ŠIOS SISTEMOS DALIS NEGALI BŪTI PAŠALINTA

ATSARGOS PRIEMONĖS:
1. Šildytuvu visuomet naudokitės vadovaudamiesi pridedama naudojimo instrukcija. Laikykite šią instrukciją saugioje vietoje.
2.Ant šildytuvo NEDĖKITE drabužių ar kitokių medžiagų. Jos ne tik kelia užsiliepsnojimo pavojų, bet ir gali sumažinti prietaiso veikimo efektyvumą.
3. NESTATYKITE šildytuvo arti fotelių, užuolaidų, lovatiesių ar baldų.
4. NEPERKELKITE šildytuvo iš vienos patalpos į kitą, kai jis veikia.
5. NESTATYKITE šildytuvo arti sienos, užuolaidų ar kitų degių medžiagų. Turi būti išlaikomi tokie minimalūs atstumai: 20 cm iš šonų, 150 cm iš priekio. VISUOMET nukreipkite šildytuvą į patalpos vidurį.
6. Atsiradus dujų nuotėkiui, būtina nutraukti dujų tiekimą šildytuvui.
NEATJUNKITE reduktoriaus. Užgesinkite visus atviros liepsnos šaltinius. Patikrinkite visus sujungimus muilo emulsija. Iš lėto atsukite dujas ir patepkite sujungimus muiluotu vandeniu ar indų plovikliu suvilgytu šepetėliu; dujų nuotėkio vietoje atsiras burbuliukų. Aptikę dujų nuotėkį, užsukite dujas ir informuokite dujų tiekėją.
NESINAUDOKITE šildytuvu, kol jo nepatikrins ir nepataisys prekybos atstovas.


PASTABA: PRIEŠ NAUDODAMIESI PRIETAISU, PERSKAITYKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

  • VENTILIACIJA: PRIETAISAS TURI BŪTI EKSPLOATUOJAMAS TIK GERAI VĖDINAMOJE PATALPOJE. PRIETAISO NEGALIMA NAUDOTI NAMELIUOSE ANT RATŲ AR AUTOFURGONUOSE.
  • DRAUDŽIAMA KEISTI DUJŲ BALIONĄ, KAI ARTI YRA ATVIROS LIEPSNOS ŠALTINIS. ŠĮ PRIETAISĄ TURI ĮRENGTI KVALIFIKUOTAS ASMUO. ŠIAM PRIETAISUI REIKALINGA
    DUJŲ TIEKĖJO PATIKRINTA APROBUOTA ŽARNA IR REDUKTORIUS.

 

TECHNINIAI DUOMENYS
Buitinis patalpų šildytuvas be dūmtraukio, kilnojamas, su apsauginiu pokrypio jungikliu, deguonies išeikvojimo kontrolės sistema, liepsnos kontrolės įtaisu, apsauga nuo perkaitimo ir
elektros perkrovos. Šildytuvas pritaikytas buitinėms reikmėms, ne kasdieniam darbui. Šildytuvą naudojant pramoniniais tikslais garantija netaikoma.

Buitinis patalpų šildytuvas be dūmtraukio
Galia 4200W
Dujų tipas I3B/P(30) (Propanas - Butanas)
Dujų slėgis (28-30) mbar
Serijos numeris  


VENTILIACIJA
Šildytuvas veikdamas eikvoja deguonį. Dėl šios priežasties patalpoje, kurioje naudojamas šildytuvas, būtina užtikrinti tinkamą ventiliaciją. Tai garantuoja degimo produktų pašalinimą bei
šviežio oro pritekėjimą. Draudžiama naudoti šildytuvą nevėdinamose, aklinai uždarytose patalpose. Tinkama ventiliacija turi ženkliai sumažinti kondensacijos galimybę. Pateiktoje lentelėje nurodytas mažiausias galimas patalpos dydis (kiekvienai šildymo galios nuostoliai) bei ventiliacinės angos skerspjūvio plotas.
REIKALINGAS PATALPOS TŪRIS IR VENTILIACINĖS ANGOS SKERSPJŪVIO
PLOTAS:

GYVENAMOSIOS PATALPOS TŪRIS VENTILIACINĖS ANGOS SKERSPJŪVIO
PLOTAS
84 kubiniai metrai 105 cm2DUJŲ BALIONO PRIJUNGIMAS
1. Naudokite aprobuotą slėgiui dujų balione tinkantį reduktorių ir aprobuotą 50 cm ilgio (jokiu būdu ne ilgesnę nei 1 metro) žarną. Prijungdami reduktorių prie baliono, nepersukite žarnos.
2. Iš lėto atsukite ventilį ir, patepę sujungimus muilinu vandeniu, patikrinkite, ar nėra jokio dujų nuotėkio. NIEKUOMET NETIKRINKITE NUOTĖKIO DEGANČIU DEGTUKU! Dujų nuotėkio vietoje atsiranda burbuliukų. Jei iš prietaiso nuteka dujos, būtina užsukti baliono ventilį ir atjungti reduktorių nuo baliono. Pastatykite balioną tam numatytoje vietoje prietaiso viduje ir uždėkite galinį dangtį.

DUJŲ BALIONO PAKEITIMAS
1. Dujų balioną galima keisti ar pildyti tik oficialiose balionų keitimo vietose. Jei balionas buvo pildytas degalinėje, pažeidžiant energetikos reikalavimus, prietaisui garantija
netaikoma.
2. Dujų balionas turi būti keičiamas vietoje, kur nėra atviros liepsnos šaltinio.
3. Keisdami balioną, nerūkykite.
4. Norėdami pakeisti tuščią balioną, užsukite dujų baliono ventilį.
5. Įsitikinkite, ar šildytuvo degiklis visiškai užgesintas.
6. Atjunkite reduktorių nuo tuščio baliono.
7. Atlikdami veiksmus, aprašytus skyrelyje „Dujų baliono prijungimas“, prijunkite pilną dujų balioną.


SVARBI INFORMACIJA
1. Kad būtų išvengta dujų nuotėkio, visi dujų trakto sujungimai turi būti atliekami tinkamai. Naudokite muilo tirpalą (jokiu būdu ne degantį degtuką), patikrinkite sujungimų sandarumą.
2. Dujų balionas visą laiką turi stovėti stačias. Dujų balioną laikant paguldytą, gali būti sugadintas šildytuvas, arba tai gali sukelti rimtų problemų.
3. Prijungus naujai pripildytą dujų balioną, dujos gali sunkiai užsidegti, nes balione gali būti šiek tiek inertinių dujų. Tokiu atveju prijunkite dalinai panaudotą dujų balioną.
4. Uždegdami šildytuvą pirmąjį kartą arba juo ilgai nesinaudojus, atminkite, kad pirmiausia šildytuvas turi būti uždegamas atvirame ore (kieme arba balkone). Šildytuvą įneškite į vidų
kai jis padirbs 15 minučių.
5. Nesinaudokite šildytuvu miegodami. Nesinaudokite šildytuvu aukštuminiuose pastatuose įrengtuose butuose. Nesinaudokite šildytuvu rūsyje, vonios kambaryje ar miegamajame.
6. Šiam prietaisui reikalinga dujų žarna ir reduktorius; kreipkitės į dujų tiekėją. Dėl tinkamos žarnos pasikonsultuokite su reduktoriaus pardavėju. Šio prietaiso apsauginė sistema skirta išvengti gaisro arba nudegimų, ir jokia šios sistemos dalis negali būti pašalinta.
JI NESUTEIKIA VISAPUSIŠKOS APSAUGOS VAIKAMS AR NEĮGALIEMS ASMENIMS.
VALDYMO RANKENĖLĖ:
DUJŲ

REGULIATORIUS:
1. UŽDEGIMO INSTRUKCIJA:
A. Šildytuvo valdymo rankenėlė turi keturias padėtis: uždegimo padėtis ( 1-oji padėtis), minimalios galios padėtis( 2-oji padėtis), vidutinės galios
padėtis(3-oji padėtis), maksimalios galios padėtis(4-oji padėtis).
B. Atsukite dujų baliono ventilį.

 

UŽDEGIMAS:
Viena ranka 10-čiai sekundžių nuspauskite valdymo rankenėlę; tuo pat metu kitos rankos nykščiu paspauskite piezo elektrinio žiebtuvėlio mygtuką. Kartokite šią procedūrą, kol užsidegs pagalbinis degiklis. Apytikriai po 20-ties sekundžių atleiskite nuspaustąją valdymo rankenėlę. Jei tuo metu pagalbinis degiklis yra užsidegęs, tai reiškia, kad šildytuvas dirba minimalia galia. Jei pagalbinis degiklis užgęsta, pakartokite aprašytąją procedūrą.

 

ŠILDYMO GALIOS NUOSTATOS
Norėdami padidinti šildymo galią nuo minimalios iki vidutinės, švelniai nuspauskite valdymo rankenėlę ir pasukite ją į 2-ąją padėtį. Norėdami padidinti šildytuvo galią nuo vidutinės iki maksimalios, švelniai nuspauskite valdymo rankenėlę ir pasukite ją į 3-ąją padėtį.


ŠILDYTUVO UŽGESINIMAS
Užsukite dujų baliono ventilį. Jei šildytuvu neketinate naudotis ilgesnį laiką, nuo dujų baliono atjunkite reduktorių ir užsukite ventilio apsaugos aklę. Jei šildytuvas neužgęsta, nemėginkite nuo baliono atjungti reduktoriaus, o vietoje to išneškite šildytuvą į lauką ir leiskite išsieikvoti balione esančioms dujoms.
 

Dėmesio!
Pasukę valdymo rankenėlę rodyklės kryptimi, įsitikinkite, ar valdymo rankenėlė užsifiksavo. Valdymo rankenėlės neįmanoma pasukti jos nenuspaudus

 

ĮSPĖJIMAI:
1. Prieš naudodamiesi prietaisu, perskaitykite šias instrukcijas.
2. Šis prietaisas nėra skirtas tam, kad juo naudotųsi vaikai ar asmenys su fizine, jutimine ar psichine negalia, o taip pat neturintys tam reikalingų žinių bei įgūdžių, nebent jie būtų prižiūrimi ar tinkamai apmokyti.
3. Būtina prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
4. Šis šildytuvas neturi būti naudojamas su programuojamu laikmačiu ar kitu prietaisu, kuris automatiškai įjungtų šildytuvą.
5. Naudokite aprobuotą reduktorių, sureguliuotą reikalingam dujų slėgiui (30-37 mbar).
6. Nelaikykite uždegimo mygtuko nuspausto ilgiau nei 40 sekundžių.
7. Niekuomet neatjunkite reduktoriaus, kai yra atsuktas dujų baliono ventilis.
8. Nekeiskite dujų baliono vietose, kur yra atviros liepsnos šaltinis.
9. Nelaikykite dujų baliono labai karštoje vietoje.
10. Nelaikykite jokio kito baliono vietoje ar patalpoje, kurioje naudojamas šis šildytuvas.
11. Nekiškite pirštų ar kitokių daiktų į šildytuvą per priekinį skydelį.
12. Išlaikykite mažiausiai 1 metro atstumą tarp šio šildytuvo ir kito šilumos šaltinio.
13. Neleiskite pašaliniams žmonėms lįsti prie šildytuvo.
14. Nestatykite šildytuvo po kištukiniu elektros lizdu.
15. Nesinaudokite šildytuvu netoli vonios, dušo ar plaukymo baseino, o taip pat nameliuose ant ratų ar autofurgonuose.
16. Kad neapvirstų, šildytuvas neturi būti naudojamas į jį neįstačius dujų baliono.
17. Neuždenkite šildytuvo.
18. Audeklai, drabužiai, portjeros, tinklinės užuolaidos, patalynė ir kitos degios medžiagos gali užsiliepsnoti, jei bus pernelyg arti šildytuvo priekinio skydelio.
19. Jei iš prietaiso nuteka dujos, būtina užsukti baliono ventilį ir atjunkti reduktorių nuo baliono.
20. Pasinaudoję šildytuvu, išjunkite prietaisą, užsukdami baliono ventilį.
21. Šildytuvu naudokitės tik gerai vedinamoje vietoje.
22. Išeidami iš namų, išjunkite prietaisą.
23. Kad šildytuvas neperkaistų, jo neuždenkite.

 

LAIKYMAS
1. Atjunkite dujų balioną.
2. Padėkite balioną gerai vėdinamojo vietoje, toliau nuo degių medžiagų. Prietaisą geriausia laikyti sandėliuke, tačiau ne rūsyje ir ne aukštuminiame pastate įrengtame bute.
3. Šildytuvas turi būti įvyniotas į sausą, nedulkėtą medžiagą ir įdėtas į jo originalią pakuotę.
 

VALYMAS
1. Šildytuvo išorinius ir baliono laikymo vietą nuvalykite drėgnu skudurėliu, suvilgytu muiliniame vandenyje.
2. Pasirūpinkite, kad į degiklį ar pagalbinio degiklio sritį nepatektų vandens. Prieš naudodamiesi šildytuvu, jį sausai nušluostykite.
3. Nenaudokite braižančių valymo priemonių, nes jos gali sugadinti kokybišką prietaiso apdailą.

 

PRIEŽIŪRA
1. Prieš kiekvienąkart naudodamiesi prietaisu, patikrinkite žarną tarp reduktoriaus ir šildytuvo ir, jei žarna susidėvėjusi ar pažeista, ją pakeiskite. Bet kokiu atveju atsižvelkite į žarnos galiojimo laiką. Žarna privalo būti keičiama kas 2 metai.
2. Prireikus rimtesnės techninės priežiūros, kreipkitės į įgaliotąjį serviso centrą.
3. Rekomenduojama šildytuvą kas dvejus metus pristatyti apžiūrai į įgaliotąjį serviso centrą.

 

GEDIMŲ LOKALIZAVIMO LENTELĖ

POŽYMIAI PROBLEMA SPRENDIMO BŪDAS
Pagalbinis degiklis
neužsidega automatiškai
Tarpelyje tarp elektrodų nėra
kibirkšties.
a) Įsitikinkite, ar gerai veikia elektrinis
žiebtuvėlis.
b) Patikrinkite, ar nėra pažeistas
elektros kabelis.
Pagalbinis degiklis
neužsidega automatiškai,
tačiau su punktais nuo a)
iki e) yra viskas gerai, ir
pagalbinį degiklį galima
uždegti degtuku.
Uždegimo žvakė nepatenka į
pagalbinio degiklio dujų srautą
Pareguliuokite uždegimo žvakės
padėtį, kad kibirkštis šoktų dujų
sraute.
Atleidus uždegimo
mygtuką, šildytuvo
degiklis užgęsta.
Užsidegus šildytuvo degikliui,
užsidaro elektromagnetinis
vožtuvas.
c) Įsitikinkite, ar termoporos galiukas
patenka į pagalbinio degiklio liepsną.
d) Užtikrinkite gerą kontaktą tarp
termoporos ir elektromagnetinio
vožtuvo.
e) Patikrinkite termoporą.
f) Patikrinkite elektromagnetinį
vožtuvą ( tai turi atlikti serviso
meistras).
Kai užsidega visos trys
plokštelės, valdymo
rankenėlę pasukus į
maks. galios padėtį viena
ar daugiau plokštelių
dega mažesniu už
normalų intensyvumu.
a) Užsikimšo purkštukas.
b) Dalinai užsikimšo dujų
tiekimo vamzdelis.
a) Užsukite ir pravalykite užsikimšusį
purkštuką.
b) Išimkite dujų tiekimo vamzdelį,
išsukite purkštukus ir prapūskite
vamzdelį.
Nestabili liepsna
plokštelėse nuo 1 iki 2
arba 3.
a) Oras nutraukiamas nuo
pirmosios plokštelės.
b) Netinkama pagalbinio
degiklio liepsnos padėtis.
a) Perkelkite prietaisą į tokią vietą, kur
oro trauka netrukdytų šildytuvo
darbui.
b) Nukreipkite pagalbinio degiklio
liepsną taip, kad ji kaitintų 2-osios
plokštelės apatinį kampą, o taip pat 1-
ąją plokštelę.
Degėsių kvapas Iškritusi šamoto keramikos
plytelė.
Apžiūrėkite kiekvienos plokštelės
perimetrą ir suraskite vietą, iš kurios
iškrito šamoto keramikos plytelė.
Kreipkitės į serviso centrą.

 

TAISYMO DARBUS TURI ATLIKTI TIK TURINTIS TAM ĮGALIOJIMUS PERSONALAS
 

Įrankio garantinio remonto sąlygos:
UAB „Butanas“ prekei suteikia 12 mėnesių garantiją, nuo pardavimo datos (nepastoviam mėgėjiškam darbui – profesionaliam darbui garantija netaikoma). Garantija suteikiama neribotam remontų skaičiui.
1. Garantinis remontas atliekamas tik pilnai pateikus užpildytą garantinį taloną.
2. Garantija taikoma dalims ir mazgams, kurių gedimas įvyko dėl gamintojo kaltės.
3. Garantija netaikoma:
A) dylančioms ir susidėvinčioms detalėms (jungtukai, žarnos, nutraukti laidai ir t.t.);
B) jei įrankis ardytas firmos neįgalioto serviso atstovo;
C) buitiniu instrumentu dirbant profesionalų darbą;
D) balionus pildant degalinėse, nesilaikant energetinių taisyklių, jeigu balionas buvo užpildytas daugiau nei 80% savo tūrio;
E) kitais (čia nenumatytais) atvejais apie garantijos taikymą arba netaikymą, sprendžia firmos įgalioto serviso vadovas.
4. Pirkėjui nepasirašius ir neturint pirkimą patvirtinančių dokumentų garantija negalioja.
5. Garantinis aptarnavimas vykdomas įmonėje UAB „Butanas“, Smolensko g.1, Vilnius. Jeigu pirkėjas gyvena kitame mieste, prietaisas garantiniam aptarnavimui siunčiamas pirkėjo sąskaita.

 

P.S. Įrankis yra skirtas tik tiems darbams, apie kuriuos yra rašoma instrukcijoje. Jei bandoma
pritaikyti kitas funkcijas, tai importuotojas atsakomybės neprisiima. Įrankis atgal nepriimamas ir
nekeičiamas.
Prekių:0
Kaina:0.00 Eur
Dujų  balionų užsakymas
DUJŲ PRISTATYMAS VILNIUJE
Prašome užpildyti žemiau pateiktus laukus:
Vardas Pavardė* :
Adresas* :
Tel.nr.* :
El.paštas* :
Miestas :
Pristatymo laikas :
Balionas :
Kiekis :
Apmokėjimo būdas* :
* Pažymėti būtini laukai
Instrukcija
Jūsų užklausa išsiųsta.

Artimiausiu metu su Jumis susisieks UAB "Butanas" vadybininkas

 
Naujienos
IMG_20170524_110930.jpg Gegužės 1-ąją nedirbame
2021-04-30
Informuojame, kad gegužės 1-ąją (šeštadienį) ir gegužės 2-ąją (sekmadienį) butanas.lt nedirba. Skubiais klausimais, rašykite info@butanas.lt.
Plačiau...